Hvem er hva i Langrennsgruppa

Epostadresse til Langrennsgruppa: langrenn@asker-skiklubb.no

STYRET 2015 - 2016:

Leder Live Korsvold livekors@gmail.com 926 35 329
Kasserer Per Vaaje vaajeper@gmail.com 480 44 315
Sportslig ansvarlig Jørgen Steen jrgensteen@me.com 977 35 440
Sponsor ansvarlig Jan Kildahl kildahl@advokatsenteret.no 908 97 127
Kommunikasjon Terje Kolllien terje.kollien@lundin-norway.no 415 22 379
Rennansvarlig Tore Ring tore@ring.as 905 01 555

UTENFOR STYRET:

Andelslaget Solli Truls Nygaard truls.nygaard@if.no 928 92 338
SolliStyret, leder Geir Hov geir.bjarne.hov@gmail.com 926 18 051
SolliStyret, planlegger Jan-Kaare Moskaug jan-kaare.moskaug@microsoft.com

479 00 000