René Astad Dupont 2016-04-14 23:22:15

Padlelogg - App for Android ennheter

Padlelogg Version 1.00.

Palogg er en App til Android baserte telefoner/nettbrett for registrering av padleturer.
Appen registrerer destinasjon og distanse for medlemmenes turer og summer distansene for medlemer og for klubber.

Krav til enhet :  Android telefon eller nettbrett med minimum Android versjon 4.4.

Installasjon:

Besøk "Google play" å telefonen og søk på "Padlelogg"

Installer Appen.

Brukerveiledning kan lastes ned her: Padlelogg brukerveiledning.pdf

God fornøyelse

René