Sportslig utvalg i Asker Skiklubb Skiskyting

Sportslig utvalgs sammensetning vil være følgende:

  • Sportslig ansvarlig i styret (leder)
  • Oppmann eller Ansvarlig foreldretrener i hver treningsgruppe (ikke rekrutt)
  • Eventuelt 1 øvrig ressursperson fra klubben (utnevnes av sportslig ansvarlig)

 

Teksten nedenfor må endres for sesongen 2016/2017...

Sammensetning 2015/2016:

  • Pål Christian Hustoft – sportslig ansvarlig
  • Erik Berg-Jacobsen - ansvarlig foreldretrener JR
  • Jon Olav Hjerpaasen – ansvarlig foreldretrener 15-16
  • Stener Stenersen - ansvarlig foreldretrener 12-14

Sportslig utvalgs oppgave er i hovedsak å planlegge og evaluere gruppens sportslige plan, inkl. treningstilbud/samlinger, trenersituasjonen mm og den videre sportslige utviklingen av gruppen.
Sportslig utvalg vil møtes i nødvendig omfang, tentativt i mars/april (evaluering foregående sesong, planlegging ny sesong), oktober (status, fremdrift inn mot sesongstart) og januar (status i pågående sesong).
Sportslig ansvarlig vil sørge for rapportering fra sportslig utvalg inn til styret.
(Teksten på denne siden er revidert 23.09.2015)

STYRET 2016-2017

Leder
Knut Jorde
99 28 82 10
Jorde@industrifinans.no


Økonomi:
Gro Fjellheim
90177099
gro.fjellheim@gmail.com


Sportslig ansvarlig
Hans Ole Riddervold
48151615
soleridd@gmail.com


Anlegg
Aslak Løvoll
94216088
aslak.lovoll@norconsult.com


Arrangement
Arnt Ola Viken
48088616
AViken@technip.com


Våpen, sikkerhet og rekrutt
Knut Svein Ording
92225810
knut.svein.ording@dnvgl.com


E-postadresse for websaker
skiskyting-web@asker-skiklubb.no


E-postadresse til skiskyttergruppa
skiskyting@asker-skiklubb.no

 

TRENERE/OPPMENN 2016/2017

Gruppe Rolle Navn e-post Telefon

Junior og
HL

Trener Espen Mellbye Larsen esp1ml@hotmail.com 99475945
Trener Stian Bergersen stianbergers@gmail.com 92237778
Foreldretrener Jon Olav Hjerpaasen johje@nets.eu 40447535
Oppmann 15-16 Stener Stenersen Stener.Olav.Stenersen@dnvgl.com 41464995
Oppmann Jr Pål Christian Hustoft  pal.hustoft@veidekke.no 48151615 
2003 og
2004
Trener Tore Magne Skar  tore.magne.skar@gmail.com 92894681
Hjelpetrener Erik Berg-Jacobsen erik@berg-jacobsen.no 91823488
Hjelpetrener Arne Knoph arne.knoph@gmail.com 97057400
Hjelpetrener Jørgen Steen jrgensteen@mac.com 97735440
Oppmann Arnt Ola Viken AViken@technip.com 48088616
2005 Trener Gaute Hjerpaasen    
Oppmann Per Ivar Barth Berntsen per.ivar.barth.berntsen@akersolutions.com 48180071
Rekrutt Trener Mathilde Hustoft     
Trener  Magnus Braathen Knoph     
Oppmann <kommer>     

 Andre ressurspersoner 2016/17:

Nabotreffen Nils Torgeir Wetterhus nils.torgeir.wetterhus@vianova.no 99507980
Kretskontakt jenter Guro Løvoll gulovoll@gmail.com 94216088/45401213
Kretskontakt HL-gruppe  <kommer>    

 

Aktiviteter

29.06.2017
3985 - Friidrettsskole uke 26 - 2017

08:30 - 15:30

Føyka

29.06.2017
Torsdagsturer hav

18:00 - 20:00

Klubbanlegget Solheim

30.06.2017
3985 - Friidrettsskole uke 26 - 2017

08:30 - 15:30

Føyka

03.07.2017
Teknikk og intervalltrening 19:00 - 20:30

19:00 - 20:30

Solheim

05.07.2017
Onsdagsrace

18:00 - 19:00

Solheim