Hva koster det å drive friidrett

For å trene med Friidrettsgruppa må man være innmeldt i Asker Skiklubb og betale tilhørende medlemskapskontingent. Se www.asker-skiklubb.no.
I tillegg må man være innmeldt i Friidrettsgruppa og betale aktivitetsavgift for Friidrett. For avgift, se nedenfor:
Medlemsskap i Asker Skiklubb:

Barn under 12 år  kr. 275,- pr. år
Ungdom 13-26 år  kr. 350,- pr. år
Voksen 27-66 år  kr. 500,- pr. år
Voksen 67 år og eldre  kr. 350,- pr. år
Livsvarig medlemsskap

 7500,-

Aktivitetsavgift(ny fra 15/4-2014):

10-12 år kr. 1500,- pr. sesong (sommer / vinter)
13-14 år kr. 2000,- pr. sesong (sommer / vinter), samt for veteraner
15-22 år kr. 2500,- pr. sesong (sommer / vinter)

Utgangspunktet er at aktivitetsavgift skal være betalt før man møter på første ordinære trening for sesongen.