Treningsgrupper

Organisering av treningsgrupper 2017-18:

Gruppe 1:

 • Født 2001-2005
 • Ansvarlig trener: Terje Langfeldt
 • Assistenttrener: Alexander Langfeldt
 • Oppmann: Vegard Hagen

Gruppe 2:

 • Født 2006-2007
 • Ansvarlig trener: Geir Stokke
 • Assistenttrener: NN
 • Oppmann: Åsa Jagtøyen

Gruppe 3:

 • Født 2008-2009
 • Ansvarlig trener: Iselin Unhjem Oveland
 • Assistenttrenere: Åmund Greibrok
 • Oppmann: Thomas Ruud

Gruppe 4:

 • Født 2010-2011
 • Ansvarlig trener: Gunnar Oveland
 • Assistenttrener: Anniken Langfeldt
 • Oppmann: Marius Rudi

Gruppe FIS:

 • Lokal trener: Jens-Morten Wembstad
 • Oppmann: Bjørn Einar Bjordal
 • Trener i samråd med gruppe 1 når det passer inn i treningsopplegget

Skiskole for barn:

 • Vi arrangerer skiskole for nybegynnere i Vardåsen

Skiskole for voksne:

 • Hvis det er nok interesse er det mulig å få grunnleggende teknikktrening for voksne mens barna er på skiskole

Turntrening:

 • Trening for alpinister med Asker Turn er et ekstratilbud for de 2 eldste gruppene på høsten, og krever egen påmelding

 

Oppmannens oppgaver:

Oppmannen er en valgt person blant foreldre i de enkelte treningsgrupper.

Oppmannen velges på et foreldremøte og bør i prinsippet velges for et år av gangen. Det er imidlertid ikke noe til hinder for at samme person fungerer i flere år.

Oppmannen har en viktig funksjon for å bidra til at man får et aktivt engasjement blant foreldre og løpere på treningsgruppene.

Oppmannen er bindeleddet mellom styre og de enkelte treningsgrupper.

Viktige oppgaver:

 • Holde oversikt over alle deltagende løpere på sin gruppe, føre nøyaktige adresselister.
 • Sørge for at alle løpere får informasjon om kravet til medlemskap i Asker skiklubb og kravet til å betale treningsavgift for å delta på treninger i alpin gruppa.
 • Når dugnadsaktiviteter, inklusive inntektsbringende aktiviteter, iverksettes er det oppmannens oppgave å sørge for at alle løpere på gruppene deltar.
 • Oppmannen skal i samarbeid med trener planlegge å informere om gruppas treninger, samlinger og aktuelle renn deltakelser.
 • Oppmann har etter innkalling rett til å møte på styremøter.