Strategi

Strategi 2015-2020

Dette strategidokumentet er basert på hva styret oppfatter som etablert praksis, tidligere strategidokument 2010-2015, sportslig rammeplan og andre etablerte policies og retningslinjer. Strategien ble gjennomgått på klubbmøte 18. november 2015 og fremlagt for årets møte for håndballgruppen i 2016. Last ned og les hele strategien ved å klikke på denne linken: 

Sportslig Strategi 2016-2020 (Gjennomgått på klubbmøte 18112015).pdf

 

Hovedmålsetninger

  • Norges største breddemiljø med robuste grupper i gutte- og jenteklassen på alle aldersbestemte nivåer.
  • Et breddetilbud som både utvikler og beholder spillere.
  • Et seniormiljø som gir inspirasjon for yngre spillere til å satse håndball innenfor klubben.
  • Et satsningsmiljø for 16 og 18 år på landsserienivå.
  • Et satsningsmiljø med minst et lag i en av de to øverste divisjonene.
  • Engasjerte trenere, ledere og foreldre med hjerte for å utvikle klubben videre.
  • Norges bredeste dommermiljø.
  • Et dommertilbud som både utvikler og beholdere dommere.
  • Samarbeid på alle nivåer som skaper samhold og engasjement.
  • Etablere en kamp- og treningsarena i Asker som gir grunnlag for videreutvikling av håndballgruppa sportslig, økonomisk og sosialt.