Hvem er hva i Langrennsgruppa

Epostadresse til Langrennsgruppa: langrenn@asker-skiklubb.no

STYRET 2015 - 2016:

Leder Knut Karper Bjørgaas brochbjorgaas@gmail.com 913 33 562
Kasserer Anne-Lise von der Fehr fehr@delta.no 992 18 302
Sportslig ansvarlig Tore Wettre Andreassen andreassen_2re@yahoo.no 990 93 434
Sponsor ansvarlig Jan Kildahl kildahl@advokatsenteret.no 908 97 127
Kommunikasjon Terje Kolllien terje.kollien@lundin-norway.no 415 22 379
Rennansvarlig Tore Ring tore@ring.as 905 01 555
Team G-Sport Sindre Ryan sindre.ry@gmail.com 950 77 034

UTENFOR STYRET:

Andelslaget Solli Truls Nygaard truls.nygaard@if.no 928 92 338
SolliStyret, leder Geir Hov geir.bjarne.hov@gmail.com 926 18 051
SolliStyret, planlegger Jan-Kaare Moskaug jan-kaare.moskaug@microsoft.com

479 00 000