Vaktliste 2015

Vi minner om at medlemmer i kajakkgruppa må delta i vakttjeneste ved kajakkanlegget.
Hver uke er det 3 medlemmer som har vakt, se link til vaktlista under. Sjekkliste for vakttjeneste finnes på klubben.

Vaktliste 2015

Vaktliste 2016-2017

For å ta vare på det flotte anlegget vårt må medlemmene i kajakkgruppa delta i vakttjeneste.
Man får bare en vakt per år, og hver uke er det 3 medlemmer som deler på vakten.
Bytt gjerne internt hvis den oppsatte uka ikke passer. Se link til vaktliste nedenfor.
Sjekkliste for vakttjeneste finnes på klubben.

Kajakk_Vaktliste-2016 rev01.pdf