Ledelsen og utvalg

 

Daglig ledelse / Daglig Leder

 

 

Stein Ervik

 

 

Tlf +47 40 76 21 01

 

 

kontorleder@askerhandball.no

 

 

Ansvarlig for daglig ledelse av klubben, samt hovedkontakt mot oppmenn

 

 

 

 

Gruppestyreleder

Nestleder

 

Marianne Haga Valen-Sendstad

Linda Sunde 

 

leder@askerhandball.no

nestleder@askerhandball.no

 

+47 93 08 59 01 

 +47 93 22 23 91

 

Håndballens øverste leder. Ansvarlig for klubbens kontakter uttad og mot hovedstyret i Asker Skiklubb.

WEB og prosjektansvarlig

 

Økonomiansvarlig

Arrangementsansvarlig

 

Hans-Petter Henricks

Mona Irene Børøen

 

okonomi@askerhandball.no

arrangement@askerhandball.no

 

+47 90 58 06 48 

+47 90 83 61 08 

 

Håndballens kasserer og markedsansvarlig. Hovedkontakt mot regnskapskontoret på Føyka.

Arrangementansvarlig og dugnadsansvarlig. 

 

Lagsansvarlig

Sportslig Ansvarlig 

 

Erik Snersrud 

Aksel Michelet 

 

lagsansvarlig@askerhandball.no

sportslig@askerhandball.no 

 

 +47 95 08 39 04                                             

+47 91 32 31 67      

 

Ansvarlig for oppmenn, treningstider, rekruttering

Ansvarlig for alle sportslige aktiviteter samt ansvarlig for trenerkoordinator og trenere.

 

 

 

 

Andre kontaktpersoner tilknyttet håndballgruppen

 
 

Dommeransvarlig

Materialforvalter/Kioskansvarlig

 

Kristbjørn Håland

Mona Børøen  

dommer@askerhandball.no

utstyr@askerhandball.no  

+47 99 31 37 25

+47  90836108

 

 

 

 

Treneransansvarlig (utenfor styret, under Sportslig leder)

Salva Kontakt

 

IKO Håndball Coaching v/Igor Koprivica

Anneli Skudal

 

ikohandball@hotmail.com

salva@askerhandball.no

 

+47 92 28 48 88

+47 91 33 81 16 

 

Hovedkontakt for trenerrekruttering og treneroppfølging

 

 

 

 

Utvalg tilknyttet gruppestyret

Asker SK Håndball er en stor klubb og for å utvikle klubben videre, samt for å klareå nå våre målsetninger, er vi avhengig av at flere er med på laget i administrasjonen av klubben. Vi har derfor også noen meget viktige roller utenfor styret.

Rekrutteringsutvalg: 

1. Daglig Leder Stein Ervik tlf 40762101

 

3. Erik Snersrud tlf 95083904

4. Aksel Michelet tlf 91323167 

 

Sportslig utvalg:

Under etablering